WOKA LAMPS VIENNA
WOKA GALLERY VIENNA


Jugend-stil og Wiener Werkstaette, designer- og arkitektskitser - håndlavede reproduktioner af eksklusive lamper og lysarmatur - originale antikviteter og kunstgenstande fra det 19. og 20. århundrede

 

For at forklare den særlige position, som WOKA LAMPS VIENNA indtager, er det nødvendigt at kaste et kort kig på den historiske udvikling inden for den industrielle håndværkskunst.

Historisme
Indtil begyndelse af det 20. århundrede var formsproget i arkitektur og design, navnlig inden for ornamentikken, udelukkende bestemt af historiske forbilleder.

Mod slutningen af det 19. århundrede begyndte en vis modstand at tage form blandt de mere progressivt indstillede kunstnere; de var af den mening, at historiserende stilarter, som stammede fra gotikken, barokken eller renæssance og empire, i stadig mindre grad afspejlede den europæiske tidsånd.

Som en modpol til den begyndende industrialisering og den masseproduktion, der opstod i dens kœlvand, dannedes der over hele verden kunstindustriskoler og Arts and Crafts-bevœœgelser , som havde til formål at bevare hœndvœrkskunsterne.

Ud af et mangefold af historiske mønstre, blandet med orientalske pœvirkninger, frem for alt med inddragelsen af naturen og dens ubegrænsede formmøssige mangfoldighed, opstod omkring år 1900 den såkaldte "florale" Jugendstil i Belgien, Frankrig, England og Østrig-Ungarn.

 

Fra og med den 14. Secession -udstilling (1902) fremstår Wiener-kunsterne radikalt med deres helt egen stil, hvorved det første skridt ind i "det moderne" blev taget. Den kubistiske skulptur, som blev fremstillet af den berømte Wiener-arkitekt Josef Hoffmann i 1902, markerer Wiener-kunstnernes overgang til deres egen stil som modstykke til det etablerede kunstliv. Dette er ganske bemærkelsesværdigt, ikke mindst når man tager i betragtning, at begrebet "kubisme" først omtrent 1907 vandt indpas i kunsthistorien som en fremstillingsmœde udviklet af Pablo Picasso.

Med grundlæggelsen af Wiener Werkstaette i 1903 blomstrede en ny stilretning op, den sœkaldte "Wiener-Werkstaette-stil".

Med sine avantgardistiske, kunstneriske og dog tidløse skitser satte Wiener-Werkstaette-stilen sit prœg pœ det 20. århundredes generationer af arkitekter og designere.

Bauhaus, Art-Deco i Amerika fra 1920 til 1940, skandinavisk design omkring 1940-1960 samt italiensk design mellem 1960 og 198013 er alle kraftigt pœvirkede af Wiener Werkstaette .

De i skitsering og udførelse fremragende modeller i den historiske Wiener Werkstaette -stil fremstilles af WOKA LAMPS VIENNA i Wien som rent Handarbeit med anvendelse af originalt vœrktœj.

Lamperne sœlges over hele verden i eksklusive specialforretninger og kan ligeledes anskaffes over internettet.

Traditionelt belysningsarmatur håndlaves efter originale modeller i følgende stilarter: Gotik, barok, biedermeier, Maria-Theresia, polsk og flamsk.

Sammen med traditionsrige foretagender som Backhausen, Lobmeyr, Augarten og Wittmann er WOKA LAMPS VIENNA medlem af Wien-Products

 

Showrooms i hjertet af Wien, i det barokke Breuner Palais, A-1010 Wien 1, Singerstrasse 16,
tlf.: +43-1-5132912, fax.: +43-1-5138505

Photos: Karolinsky-Archive