WOKA LAMPS VIENNA - WOKA GALLERY VIENNA

Gənclər üslubu və Wiener-Werkstaette, dizayner və memar layihələri – ekskluziv lampaların və çıraqların əl işi ilə edilmiş reproduksiyaları – orijinal antikvar malları və 19-cu və 20-ci əsrlərdə yaradılmış incəsənət əşyaları 

WOKA LAMPS VIENNA şirkətinin qeyri-adi mövqeyini başa salmaq üçün əvvəl satış məqsədilə yaradılmış peşə incəsənətinin tarixi inkişafı qısa da olsa nəzərdən keçirilməlidir.

 

Tarixçilik

20-ci əsrin əvvəlinə qədər memarlıqda və dizaynda forma dili, xüsusilə ornamentikada, yalnız tarixi nümunələrin təsiri altında inkişaf edirdi.

19-cu əsrin axırında mütərəqqi əqidəli sənətkarlar buna qarşı üsyan yolunu seçməyə başladılar, çünki onlar qotik, barokko və ya da renessans və empirizm tarixi çərçivəsində inkişaf edən üsulların o vaxtkı Avropada mövcud olan zaman ruhundan uzaqlaşmalarını düşünürdülər

Başlanqıç ərafəsində olan sənayeləşdirməyə və bunun nəticəsində yaranan kütləvi istehsala qarşı   müqavimət göstərərək dünyanın müxtəlif yerlərində peşə incəsənətlərin qorunması məqsədilə peşə incəsənəti məktəbləriArts and Crafts hərəkatları  təşkil edilmişdirlər.

 

Şərqi təsirləri ilə qarışıq olan və ən öncə təbiətin və onun sonsuz forma müxtəlifliyindən faydalanmış tarixi nümunələrin bolluğu əsasında 1900-cu ilin radələrində Belçika, Fransa, İngiltərə və Avstriya-Macar monarxiyasında „çiçəklənən“ gənclər üslubu əmələ gəlmişdir.

Secession (1902) adlı14-cü sərgisindən başlayaraq Vyana sənətkarların ekstremal şəkildə olan radikal müstəqilliyi öz ifadəsini tapır və bununla „modernizm“ incəsənətinə birinci addım atılır. 

Tanınmış Vyana memarı Josef Hoffmann tərəfindən 1902-ci ildə yaradılmış kubist heykəl Vyana sənətkarlarin obirilərdən ayrılıb müstəqil yolla getmələrini göstərir. „Kubizm“ məfhumun yalnız təxminən 1907-ci ildə Pablo Picasso tərəfindən inkişaf etdirilmiş təsviri üsul kimi incəsənət tarixinə daxil olduğunu nəzərə alsaq, bu faktın nə dərəcədə xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini dərk etmək olar.  

1903-cü ildə Wiener Werkstaette birliyin yaradılması „Wiener-Werkstaette üslubu“.

adında yeni üslub istiqamətinin parlaq inkişafına səbəb olmuşdur.

Özünün avanqardist, bədii və həm də şübhəsiz zamanından əslində asılı olmayan layihələri ilə Wiener-Werkstaette üslubu 20-ci əsrin memarlar və dizaynerlərin bir neçə nəsillərin yaradıcılığında öz əksini tampışdır.

 

Bauhaus, 1920-ci ildən 1940-cı ilə qədər Amerikada Art-Deco 1940-1960-cı illər radələrində Skandinaviya dizaynı və həm də 1960-cı ildən 1980-ci ilə qədər italyan dizaynı Wiener Werkstaette üslubun güclü təsiri altında yaradılmışdırlar.

Tarixi Wiener Werkstaette birliyin həm layihə mərhələsində, həm də emal olunmuş parlaq modelləri Vyananın WOKA LAMPS VIENNA müəssisəsində yalnız əl işi

vasitəsilə orijinal alətlərin tətbiqi şəraitində hazirlanırlar.

Çıraqlar bütün dünya miqyasında ekskluziv ixtisaslaşdırılmış ticar eti 

tərəfindən satış üçün təklif olunur və həm də İnternet vasitəsilə satılırlar.

Antikvar mallarını və 1900-ı ildən müasir zamana qədər emal edilmiş incəsənət əşyalarını Siz Karolinsky-Collection kolleksiyasında tapa bilərsiniz.

Ənənəvi elektrik lampalar

orijinal modellər əsasında qotik, Barokko, Biedermeier, Maria-Theresia, polyak və flamand üslubları ilə hazırlanırlar.

WOKA LAMPS VIENNA şirkəti zəngin ənənələri olan Backhausen, Lobmeyr, Augarten və Wittmann şirkətləri ilə birlikdə Wien-Products qurumun üzvüdür.

 

WOKA LAMPS VIENNA

Şirkətin Vyana şəhərin mərkəzində, barokko üslubunda tikilmiş Palais Breuner binasında yerləşir, ünvan: A-1010 Wien1, Singerstrasse 16, Tel.: +43-1-5132912, Faks.: +43-1-5138505