WOKA LAMPS VIENNA
WOKA GALLERY VIENNA

Jugendstil i Viener Verkstete, nacrti dizajnera i arhitekti ručno rađene reprodukcije ekskluzivnih lampi i svetiljki originalni antikviteti i umetnički predmeti  19. i 20. veka

Da bi se objasnio izuzetni poloaj WOKA LAMPS VIENNA, mora malo da se posmatra istorijski razvoj profesionalne zanatske umetnosti.

Istoricizam
Do početka 20. veka govor oblika u arhitekturi i dizajnu, pre svega u ornamentici, bio je isključivo određivan istorijskim uzorcima.

Pred kraj 19. veka, počeo je kod napredno mislećih umetnika da se stvara otpor, zato to su bili miljenja, da istorizirajući stilovi gotike, baroka ili renesanse i empire sve manje odgovaraju evropskom duhu vremena.

Kao suprotni pol  započetoj industrijalizaciji i time nastaloj masovnoj proizvodnji, formiraju se irom sveta kole zanatske umetnosti i Arts & Crafts pokreti , da bi se očuvale zanatske umetnosti.

Iz bogatstva istorijskih mustri, pomeano sa orijentalnim uticajima, pre svega sa unoenjem prirode i njene neiscrpne raznovrsnosti oblika, nastao je oko 1900 floralni Jugendstil u Belgiji, Francuskoj, Engleskoj i Austrijsko-Mađarskoj Monarhiji.

Od 14. izlobe Secession (1902),primećuje se ekstremno radikalna samostalnost bečkih umetnika, čime je napravljen korak u "Die Moderne" 

Kubistička skulptura koja je 1902 stvorena od strane poznatog bečkog arhitekte Josef Hoffmann 

obeleava odvajanje ka samostalnosti bečkih umetnika. To je posebno izrazito, kada se uzme u obzir, da je pojam "kubizam" tek otprilike 1907 naao ulaz u istoriju umetnosti kao jedan od Pabla Picassa razvijen postupak prikazivanja.

Sa osnivanjem Viener Verkstete u godini1903 je novi stilski pravac doveden do najvieg cvetanja, Viener Verkstete-stil.

Sa svojim avagandističnim, umetničkim i ipak izvan vremena nacrtima je Viener-Verkstete-stil znatno uticao na generacije arhitekti i dizajnera u 20. veku.

Bauhaus, Art-Deco u Americi od 1920 do 1940 skandinavski dizajn oko 1940-1960, kao i italijanski dizajn između 1960 i 1980 stoje pod jakim uticajem Wiener Werkstaette.

U nacrtu i izvedbi izvrsni modeli istoričkih Viener Verkstete izrađuju se od strane WOKA LAMPS VIENNA u Beču u čistom ručnom radu, pod upotrebom originalnig-alata.

Svetiljke se irom sveta nude u eksluzivnoj stručnoj trgovini i mogu da se naručuju preko interneta.

Aktikvitete i umetničke predmete iz vremena od 1900 do sadanjosti naćićete u Karolinsky-kolekciji

Tradicionalna rasvletna tela 

ručno se rade u stilovima: Gotika, Barok, Bidermajer, Marija-Terezija, Poljski i Flamanski po originalnim modelima.

Zajedno sa tradicionalnim preduzećima Backhausen, Lobmeyr, Augarten i Wittmann je WOKA LAMPS VIENNA član Wien-Products

WOKA LAMPS VIENNA

Prostorije sa izlogom u srcu Beča, u baroknom paleu Breuner, A-1010 Beč 1, ul. Singerstrasse 16, Tel.: +43-1-5132912, Faks.: +43-1-5138505