Aby bylo možné vysvětlit neobyčejnou pozici WOKA LAMPS VIENNA, musí se trochu přihlédnout k historickému vývoji řemeslného umění.

Historismus

Až do počátku 20. století byl výtvarný výraz v architektuře a designu, především v ornamentice, výhradně určován historickými vzory.

Ke konci 19. století se začal u pokrokově smýšlejících umělců probouzet odpor, protože se domnívali, že historické styly jako gotika, baroko nebo renesance a empír stále méně odpovídají evropskému duchu té doby.

Jako protipól k začínající industrializaci a s ní vznikající masové produkci se vytvořily po celém světě uměleckoprůmyslové školy a umělecká a řemeslná hnutí, aby zachránily řemeslná umění.

Z množství historických vzorů smíšených s orientálními vlivy, především s přírodními motivy a jejich nevyčerpatelnou rozmanitostí, vznikla roku 1900 V Belgii, Francii, Anglii a Rakousko-uherské monarchii „květinová“ secese.

Od 14. výstavy secese (1902) se projevila extrémně radikální svébytnost vídeňských umělců, čímž byla započata „moderna“ .

Kubistické sochařství, které r. 1902 vytvořil známý vídeňský architekt Josef Hoffmann, znamená odštěpení směrem k nezávislosti vídeňských umělců. Je to obzvláště působivé, když se vezme v úvahu, že pojem „kubismus“ vstoupil do dějin umění teprve kolem roku 1907 jako metoda zobrazení, kterou vyvinul Pablo Picasso.

Vídeňská dílna byla založena v roce 1903 a tím se dostal tento nový styl do svého vrcholného rozkvětu – „styl vídeňská dílna“.

Svými avantgardními, uměleckými a přesto nadčasovými projekty zformoval styl vídeňská dílna generace architektů a designerů 20. století.

Bauhaus, Art-Deco v Americe od r. 1920 do r. 1940, skandinávský design kolem let 1940-1960, stejně tak italský design mezi lety 1960 a 1980 silně ovlivnila vídeňská dílna .

Historická vídeňská dílna a její v návrhu i provedení dokonalé modely jsou zhotovovány ve WOKA LAMPS VIENNA ve Vídni s výhradním využitím ruční práce15 a původních nástrojů.

Světla nabízejí po celém světě exkluzivní specializované obchody a jsou ke koupi i prostřednictvím internetu.

Starožitnosti a umělecké předměty z doby od r. 1900 až do současnosti najdete v kolekci Karolinsky-Collection.

Tradiční svítidla jsou ručně zhotovována ve stylech: gotika, baroko, biedermeier, Marie Terezie, polský a vlámský.

Společně s tradičními podniky Backhausen, Lobmeyr, Augarten a Wittmann je WOKA LAMPS VIENNA členem Wien-Products.

Výstavní prostory v srdci Vídně, v barokním paláci Palais Breuner, A-1010 Wien1, Singerstrasse 16, Tel.: +43-1-5132912, Fax.: +43-1-5138505